Kompetenser

Spacerabbit är en kreativ varumärkesbyrå och konceptbyrå.
Vår grundidé är enkel – att arbeta med hela varumärkesupplevelsen. 
Vi tror på att vara multidisciplinära och samlar därför de bästa kompetenserna inom branding, design och kommunikation.

Kompetenser

Branding

Varumärket är oftast den mest värdefulla tillgången för ett företag. Spacerabbit hjälper varumärken att bli tydligare och mer konkurrenskraftiga.Kontakt:
Lars Jaxvall, lars@spacerabbit.se

Varumärkesstrategi och positionering

”Framgångsrika varumärken tar ställning”
Ett varumärke är ett löfte, med värderingar och tydlig personlighet. Spacerabbit hjälper företag att skydda, vårda och utveckla varumärket och utarbetar varumärkesstrategier som är starkt länkade till affären.

Konceptutveckling och innovation

”De flesta varumärken har dolda tillgångar”
Många idéer finns redan i organisationen men det gäller att se dem, ge dem näring och lyskraft. Vi har lång erfarenhet av att driva koncept- och innovationsprocesser i syfte att utveckla varumärket och se nya affärsmöjligheter.

Omvärldsanalys

”Allt är i rörelse”
Marknaden, behov och beteenden förändras ständigt. Att förstå omvärlden och vilken situation varumärket ska konkurrera och utvecklas i är avgörande. Spacerabbit bidrar med nya perspektiv, insikter och beslutsunderlag.

Varumärkesarkitektur

”Ordning och hierarki”

Varumärkesarkitekturen definierar varje varumärkes roll i företaget och relationer mellan varumärken. Vi utvecklar strategier för hur varumärken och enheter ska förhålla sig till och särskilja sig från varandra.

Kompetenser

Design

Uppskattade varumärken har ett tydligt visuellt språk. Design kan skapa ”wow”, kärlek, trygghet, möten och nyfikenhet. Spacerabbit utvecklar starka visuella identiteter som lyfter fram och tydliggör det unika erbjudandet och som uttrycker varumärkets värden och personlighet.


Kontakt: Lars Jaxvall, lars@spacerabbit.se

 

Varumärkesidentitet

”Design väcker känslor”

Alla uppskattar en stark personlighet. I varumärkessammanhang kan det innebära en tydlig visuell identitet. Vi utvecklar visuella identiteter för konsumentvarumärken, företag och organisationer.

Förpackningsdesign

”Allt måste förpackas”

Förpackningen är många gånger det viktigaste mediet för varumärket. Framgångsrik förpackningsdesign skapar impact, personlighet, känslor och kommunikation som får produkten och varumärket att sticka ut. Spacerabbit har lång erfarenhet av förpackningsdesign inom många branscher.

Namnutveckling

”Namn och design hör ihop”

Namn är en viktig del av den visuella identiteten. Tillsammans kompletterar namn och design varandra och skapar personlighet och igenkänning för varumärket. Vi leder eller stödjer strategiska, kreativa och legala namnprocesser – alltid utifrån ett varumärkesperspektiv.

Guidelines

”Varumärken måste styras”

Ett varumärkes visuella identitet måste skyddas. Fungerande guidelines innehåller ordning och struktur men är också inspirerande verktyg och kompasser. Spacerabbit utvecklar personliga handböcker för varumärket, beskrivande designmanualer, tekniska anvisningar med mera.

Kompetenser

Kommunikation

Kommunikation handlar om möten och relationer. Spacerabbit arbetar kanaloberoende med kommunikation som utvecklar varumärket.


Kontakt: Joakim Johansson, joakim@spacerabbit.se

Kommunikationskoncept

”Alla varumärken behöver en Stor idé”

Vinnande kommunikationskoncept innehåller en ”Stor idé” – en övergripande idé som fungerar i alla kanaler, på lång och kort sikt, och som styr och påverkar allt som rör varumärkets kommunikation. Vi utvecklar kommunikationskoncept som har bäring i varumärket.

PR

”Stark kommunikation berör”

Redaktionella relationer, händelser och alternativ kommunikation som skapar ”prat” är viktiga delar i varumärkesbyggandet. Spacerabbit har lång erfarenhet av pr, event och guerilla marknadsföring.

Digitala medier

”Online och offline smälter samman”

Människors liv utspelas både i en fysisk och digital värld. Vi hjälper varumärket att kombinera de olika världarna och skapar strategier för digital närvaro.

Trendanalys

”Framtiden berättar vem vi är idag”

Trend- och framtidsanalyser är nödvändiga verktyg för att utveckla varumärken. De är också användbara i storytelling-arbetet för att bygga varumärkesposition och image. Spacerabbit utvecklar varumärket genom att använda trend- och framtidsanalyser i verksamheten.

Kundsegment

Stadsutveckling

"En stad behöver en vision"

Stadsutveckling handlar om att ha en vision för en stad och för detta krävs förståelse för vad en stad är och kan bli. Men en stad utvecklar man inte själv. Man behöver samarbeta och driva processer med alla berörda parter. Det kan handla om gatumiljö, trafik- eller gångstråk, men också om att förstå makro- och mikroflöden, trender och konsumentbeteenden.

Vi arbetar med stadsutveckling utifrån ett varumärkes- och konceptperspektiv. Vi har många års erfarenhet av små och stora projekt i nära samarbete med arkitektkontor, bygg- och fastighetsbolag, infrastrukturaktörer m fl.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Ikea Nordic Centre, Ikano Fastigheter, AMF Fastigheter, Svenska Bostäder, Vasakronan, Tengboms, Wingårdhs, Scheiwiller Svensson, Ahrbom & Partners, WSP

Kundsegment

Kultur

”Kulturen behöver starka varumärken”

Fler varumärken inom kultursektorn måste se på sig själva utifrån ett varumärkesperspektiv. Fler måste fråga sig vad deras varumärke står för i andras medvetande. Kultur är en konkurrensutsatt bransch som alla andra och behöver starka och tydliga varumärken. Ett starkt varumärke skapar intern stolthet och attraherar duktiga medarbetare. Det skapar även extern tydlighet i kommunikation och publikkontakt.

Vi tror på kraften i att lyfta fram både inre och yttre styrkor för att skapa attraktiva och hållbara varumärken.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Musikverket, EMS, Scenkonstmuseet, Tekniska Museet

Kundsegment

Tjänster

”Tjänster är upplevelser”

Efterfrågan på tjänster och upplevelser fortsätter att öka. Det som skiljer tjänster från varor är tjänsternas mjuka och abstrakta värde. En bra tjänst eller service mår extra bra av professionell paketering för att upplevas som en attraktiv ”vara”, upplevelse eller unikt erbjudande. Ibland uttrycks värdet genom stark kommunikation, ibland genom en tydlig visuell identitet, fysisk miljö, serviceerbjudande mm.

Vi har många års erfarenheter av att förstå, paketera, lyfta fram och kommunicera tjänsteföretags unika erbjudanden.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Skandia, Svenska Spel, Svenska Dagbladet, B&B Tools, Omino, Acapia, Restaurang P, Strix Restauranger

SKANDIA
B&B TOOLS
OMINO

Kundsegment

Retail

”Online och offline är utmaningen”

Detaljhandelsbranschen är i ständig förändring. Under de senaste två decennierna har antalet köpcentrum ökat markant, den nordiska gränshandeln har utvecklats och internationaliseringen har påverkat alla aktörer. E-handeln har suddat ut gränserna mellan online och offline och när allt fler människor handlar på nätet och laddar ner digitala versioner av fysiska varor så ökar behovet av verkliga retail-upplevelser.

Spacerabbit har flera års erfarenhet av så väl dagligvaruhandel som sällanköpshandel. Vi utvecklar allt från varumärkes-strategier, visuell identitet och koncept till multidisciplinär kommunikation och strategier för digital och fysisk närvaro.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Systembolaget, Telia, Granit, Duka, Levi´s, Monroeworld

Kundsegment

Handelsplatser

”Shopping handlar om känslor”

För att utveckla handelskoncept och handelsplatser måste man förstå såväl samtiden som framtiden, men mest av allt handlar det om att förstå människor – för shopping handlar nästan uteslutande om känslor. Vi människor behöver mötas, relatera och känna. Vi behöver förstå oss själva och andra. Det är dessa behov som handeln har möjlighet att bemöta. Framtidens konsumtion handlar därför lika mycket om upplevelser, unika miljöer och service som det handlar om varor.

I arbetet med handelsplatser är det viktigt att se till hela varumärkesupplevelsen. Vi har erfarenheter från några av de mest framgångsrika handelsplatserna i Sverige.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Ikea Nordic Centres, Mood Stockholm, Gallerian, Skrapan, Nacka Forum, Vällingby City

Kundsegment

Konsument

”Framgångsrika varumärken tar ställning”

Världens starkaste konsumentvarumärken känner sig själva, sitt löfte, personlighet, vision och mission och de vet vad som skiljer dem från andra starka varumärken. De vet också att varumärket är i ständig förändring i förhållande till omvärld och målgrupper och löpande behöver förflyttas. Ibland via kreativ kommunikation och uppgraderad identitet. Ibland genom att se över hela varumärkesupplevelsen.

Vår relation till konsumentvarumärken är bred. Från varumärkesstrategi, visuell identitet och namnprocesser till kreativ kommunikation via reklam, pr och digital närvaro.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Electrolux, Cloetta, Levi´s, ICA, Spendrups, Explorer Vodka, GB Glace, Ben & Jerrys, Norma, Winborgs, Hellmans, Via, Slotts, Three Towns, Exotic Snacks, Leksands, OLW

Kundsegment

Intresseorganisationer

”Engagemang måste vara personligt”

Framgångsrika intresseorganisationer tar sig an de stora nutidsfrågorna och attraherar medlemmar och volontärer med starkt personligt engagemang. Men hur ska idéburna varumärken särskilja sig i en engagemangsbransch där alla säljer en idé, vill hjälpa, förbättra och förändra? Vi söker ofta svaren i organisationernas inre kultur samtidigt som vi hjälper dem att utveckla en tydlig profililering och stark riktning inför framtiden.

Ex på kunder/samarbetspartner:
IM, Bris, RFSU, Unicef, Män för Jämställdhet, LRF

Kundsegment

Hälsa och pharma

”Varumärket – en förtroendefråga”

Varumärket är oftast den mest värdefulla tillgången för ett företag. Inom läkemedelsbranschen har varumärken en avgörande betydelse som bärare av förtroende och trygghet. Läkemedel är omgärdade av lagstiftning som begränsar möjligheten till kommunikation. Ibland är logo, namn och förpackningsdesign den enda tillåtna kommunikationen, vilket ställer extra höga krav på tydlighet och differentiering.

Spacerabbit har många års erfarenhet av att hjälpa varumärken inom läkemedel och hälsa att bli tydligare och mer konkurrenskraftiga.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Basiron, Loceryl, Midsona, Ipren, Treo, Aco, Nicorette, Ibumetin

GALDERMA
MIDSONA
GALDERMA

Kundsegment

Turism och nöje

”Varumärke är upplevelse”

Ytterst handlar varumärke om ett löfte och om hur löftet upplevs av andra. Upplevelsebranschen har extra behov av tydliga varumärken för att skapa starka upplevelser.

Vi har erfarenhet av att skapa nya varumärken men också av att utveckla befintliga varumärken. Utmaningarna skiljer sig åt, men den gemensamma grunden är att förstå vem man är och vem man vill bli. Med ett tydligt varumärke är det enklare för upplevelsedrivna företag att bygga relationer och skapa upplevelser.

Ex på kunder/samarbetspartner:
Gröna Lund, Stockholm Info, Stockholm Red Buses, Görvälns Slott, Uppsala Reggae Festival, Guldkaggen

Scenkonstmuseet

Musikverket

Utmaning:
Musik- och teatermuseet i Stockholm stod inför utmaningen att utvidga sitt uppdrag till att gälla även konstarten dans. Dessutom skulle museet stänga under två år för att renoveras och byggas om. Museet hade ett stort behov av att samla organisationen, hitta nytt framtidsfokus och att finansiera ombyggnationen.

Lösning:
I samband med att museet skulle stängas för ombyggnation bestämde ledningen att inte enbart bygga om museet utan också bygga ett nytt varumärke. Spacerabbit gjorde en omfattande analys av museet och dess omvärld som lade grunden till en stabil varumärkesplattform. Organisationen kunde på nytt samlas runt en idé som definierar museet som ett upplevelsecenter för musik, teater och dans. Visionen är att bli norra Europas bästa scenkonstmuseum. Scenkonstmuseet blev också museets nya namn. Spacerabbit utvecklade en visuell identitet som bygger på idén ”ljus och rörelse”. Spacerabbit bidrog med varumärkesplattform, namn, visuell identitet samt stöd i kommunikationen – viktiga delar för att finansiera museets uppgradering och nya koncept. Spacerabbit fick även i uppdrag att utveckla varumärkesstrategier och identiteter för ägaren Musikverket och dess dottervarumärke Elektronmusikstudion (EMS). Idag ingår de alla tre i en gemensam varumärkesfamilj.
Lösning

”Spacerabbit har hjälpt oss med ett viktigt framtidsarbete”

Stina Westerberg, Generaldirektör för Musikverket
scenkonstmuseet logo
scenkonstmuseet
scenkonstmuseet animering
scenkonstmuseet
scenkonstmuseet
scenkonstmuseet
scenkonstmuseet

Fler case

Winborgs

Unilever

Utmaning:
Unileverägda varumärket Winborgs, som bland annat saluför Ättiksprit, har funnits på svenska marknaden i över 150 år. Unilever bad oss att utveckla en strategi för att lyfta ett insomnat varumärke, där utmaningen var att få en lågintressant produkt som Ättiksprit att bli högaktuell.

Lösning:
I Winborgs produktportfölj finns en rad olika produkter såsom vinäger, kapris, matlagningsvin med mera, men det är Ättiksprit som är den egentliga hjälten. Under vårt researcharbete med kända nordiska kockar och matpersonligheter upptäckte vi hur älskad denna syrade doldis är. Och ungefär samtidigt lanserade ett ”nordiskt matmanifest” som hyllar den rena, ekologiska och autentisk nordiska maten. Detta blev avstampet till en ”Stor idé”: Med Ättiksprit som trovärdig huvudprodukt utvecklade vi tillsammans med Unilever konceptet ”Winborgs – Nordiska smakupplevelser”. För att hylla den nordiska smaken tog vi fram en nischad kokbok, ”Syrat”, med recept på temat syrad/syrlig mat. Produktförpackningarna fick ny design och Winborgs lanseras som en av Sveriges mest älskade smakskatter – en representant för den unika nordiska syrligheten. Responsen var överväldigande. Ättika blev superhett både i butik och i massmedia. Boken ”Syrat” vinner Årets kokbok 2010 och kniper även en fjärdeplats i prestigefyllda ”Gourmand World Cookbook Awards”.

Spacerabbit har ansvarat för varumärkesplattform, konceptutveckling, namnutveckling, visuell identitet, förpackningsdesign, kokbok, event och pr.
Lösning

”Vi valde Spacerabbits som partner för deras mångdisciplinära sätt att se på vaumärken”

Heikki Pirnes, Unilever
winborgs logo
winborgs
winborgs
winborgs
winborgs

Fler case

Gallerian

AMF Fastigheter

Utmaning:
Gallerian på Hamngatan i Stockholm är Sveriges första innerstadsgalleria. Ända sedan starten 1976 har Gallerian varit en av de mest lönsamma handelsplatserna inom svensk handel, men behovet av förnyelse är, som för många andra köpcentrum, konstant. Utmaningen var att återta positionen som ”No 1 – Galleriornas galleria” och att förstärka Gallerians varumärke och position på marknaden under 2010-talet.

Lösning:
Hur skapar man något unikt av Sveriges mest folkliga galleria med över 17 miljoner besökare per år? Här ligger utmaningen, men också svaret. Framtidskonceptet beskrivs utifrån två begrepp: Scen och Spegla. Med Scen menas att Gallerian ska bli en scen och en kanal – som sänder, kommunicerar och interagerar med sin stora publik. Gallerian ska utveckla flera aktiva scener för att öka möjligheten till kommunikation, interaktion och möten. I takt med att olika scener kommer på plats kan Gallerian börja spegla människorna i staden och uppmuntra dem att spegla sig själva via Gallerians scener. Gallerian väljer att göra sin viktigaste tillgång, besökarna, till huvudrollsinnehavare och har samtidigt påbörjat en resa för att skapa en helt ny scen i det offentliga rummet. Gallerian har också påbörjat ett långsiktigt arbete för att skapa digitala upplevelser. Målet är att kombinera online med offline i galleriamiljö på ett nytt sätt som ger mervärde. Parallellt med konceptarbetet utvecklar Gallerian även en ny visuell identitet.

Spacerabbit har ansvararat för varumärkesstrategi, konceptutveckling, visuell identitet och pr.
Lösning

”Gallerians Scen och Spegla-koncept är klockrent. Spacerabbit är duktiga på att hitta det unika i ett varumärke”

Anders Pettersson, Centrumchef på Gallerian
gallerian
gallerian
gallerian
gallerian
gallerian
gallerian

Fler case

Görvälns Slott

Utmaning:
Görvälns Slott är ett 1700-tals slott i Järfälla kommun som byggts om till designhotell. Utmaningen var att skapa ett starkt varumärke och ett attraktivt koncept som gör Görvälns Slott till en destination för både svenska och utländska gäster.

Lösning:
Grundidén var att se på Görvälns Slott som något mer än enbart ett slott. Det finns outnyttjade naturområden runt slottet som, om det görs rätt, kan ”annekteras”. Den stora idén är att skapa en destination utifrån ett fiktivt land – Landet Görväln – där gästerna kan uppleva natur, platser, miljöer och händelser som gör Görvälns Slott helt unikt på marknaden. Till detta har ett starkt löfte adderats som lyfter fram Görvälns Slott som en ”Frizon för njutning”. Görvälns Slott har besökts av SVT’s ”Stjärnorna på Slottet”, har utsetts till Årets Svenska Mötesplats 2011 och är nominerat till World Travel Awards.

Spacerabbit har ansvarat för varumärkesplattform, konceptutveckling och visuell identitet.
Lösning

”Varumärket – en kompass för framtiden”

görvälns slott
görvälns slott
görvälns slott
görvälns slott
görvälns slott
görvälns slott

Fler case

IM

Individuell människohjälp

Utmaning:
Organisationen Individuell Människohjälp har arbetat med biståndsfrågor i snart 80 år. Nu behövde man en nytändning när den internationella biståndsverksamheten och det svenska integrationsarbetet skulle utvecklas. Organisationen hade behov av en modern identitet och en ny riktning inför framtiden. Utmaningen var att differentiera Individuell Människohjälp i en engagemangsbransch där alla konkurrenter säljer en idé, där alla vill hjälpa, förbättra och förändra.

Lösning:
Önskan om förändring och samling kring ett IM var påtaglig i organisationen. Spacerabbit höll flera interna strategiska workshops med styrelse och medarbetare, gjorde omfattande omvärlds- och trendanalyser och utvecklade en strategi för det framtida varumärket, vilket ledde till ny varumärkesstrategi, identitet och namn. Individuell Människohjälp upplevde att namnet var svårarbetat både internationellt och i Sverige, men samtidigt var det väl inarbetat under flera årtionden. Vi lyfte fram förkortningen IM som namn med både svensk och engelsk deskriptor och lekte även med logon som kan läsas både som IM och I’m, vilket symboliserar organisationens starka tro på ”empowerment”, eller hjälp till självhjälp. Vi utvecklade också strategier och kampanjer för deras externa kommunikation. Idag är IM en aktiv och tydlig aktör både i Sverige och internationellt med bl a ramavtal hos Sida.
Lösning

”IM kraftsamlar sin organisation”

im
im
im
im
im

Fler case

Norma

Utmaning:
Norma Projektilfabrik grundades 1902 och är idag marknadsledande i Norden inom jakt- och tävlingsammunition. Norma tillverkar årligen ca 30 miljoner patroner i över 100 olika kalibrar och har premiumkvalitet på större delen av sitt sortiment. Nu skulle man utveckla en ny premiumserie med namnet Strike och behövde hjälp med visuell identitet, förpackningsdesign och kommunikation.

Lösning:
Vi utvecklade en visuell identitet och förpackningsdesign med tydliga produktfördelar och premiumkänsla samt en egen tonalitet som fungerar både i Sverige och i Europa. Utvecklingsarbetet utgick från Normas löfte ”Dedicated to precision”. Kommunikationskonceptet togs fram i samarbete med reklambyrån OSG och fokuserade innehållsmässigt på jägarens upplevelse samt för spridning i digitala kanaler.
Lösning

”Jägarkultur med krav på precision”

strike
strike
strike
strike
strike
strike

Fler case

Guldkaggen

Utmaning:
Fyra kompisfamiljer iscensätter ett udda projekt med ambitionen att skapa ett nytt besöksmål på södra Gotland. Stället heter Guldkaggen och ligger i ett gammalt hamnmagasin från 1600-talet i Burgsvik. Familjerna återvinner begagnat material, såsom lastpallar och spillvirke, för att bygga miljöer och atmosfär. Problemet var att stället varit stängt och bortglömt i ett decennium och familjernas budget för marknadsföring var begränsad.

Lösning:
Vi utvecklade en identitet som lyfter fram hamnmagasinets råa, ruffa charm och som ger en tydlig platskänsla. Vi utvecklade även flera undervarumärken som uttryckte Guldkaggens rika utbud av upplevelser. Identiteten fungerade som en samlande kraft internt och som permanent kommunikation utåt. Vi hjälpte också familjerna att nå ut i en rad olika sociala medier vilket var nödvändigt eftersom Guldkaggen är ett lågbudgetprojekt med höga ambitioner. Hela arbetet handlade om att uttrycka starka känslor på ett enkelt sätt. Redan första sommaren blev Guldkaggen en besökarsuccé och fick även mycket uppmärksamhet i nationella och internationella medier.
Lösning

”Allt handlar om känslor”

guldkaggen
guldkaggen
guldkaggen
guldkaggen
guldkaggen

Fler case

Omino

Utmaning:
HR-branschen växer och behovet av kvalificerade rådgivare och konsulter med tydliga erbjudanden ökar. Nystartade Omino Business Psychology Advisors arbetar med analys och utvärdering för rekrytering och utveckling av chefer på toppnivå. Utmaningen var dels att skapa en identitet som uppfattades som moder och internationell och dels att paketera tjänsterna på ett tydligt sätt.

Lösning:
Vi genomförde en effektiv namnprocess som inkluderade såväl kreativ namngenerering som juridisk granskning. Vi utvecklade flera olika visuella identitetsspår där kunden kunde välja en identitet som passade just dem. Identiteten lyfte även fram Ominos tjänster och arbetsmetodik för att tydliggöra Ominos differentierande erbjudande. Spacerabbit bidrog med varumärkesplattform, namn och visuell identitet.
Lösning

”Identitet kan vara avgörande för lanseringen av ett nytt företag”

omino
omino
omino
omino
omino
omino

Fler case

Jobb

Nyheter

Tekniska – ett varumärke för en ny tid

Tekniska – ett varumärke för en ny tid (231027)

Spacerabbit har under 3 års tid utvecklat varumärket Tekniska och dess många nya erbjudanden. Bakgrunden är att museet ska skalas upp och ändrar skepnad på ett sätt som aldrig tidigare skett. Det är ett rejält uppgraderat varumärke och en helt ny typ av museum som växer fram med människan snarare än tekniken i centrum. Spacerabbit har ansvarat för varumärkes- och konceptutveckling. Samt ny design och kommunikation i samarbete med True North. www.tekniskamuseet.se


Life science i Hagastaden – med KI och Tekniska

Life science i Hagastaden – med KI och Tekniska (220627)

I den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm samlas några av världens mest framstående aktörer inom life science. Mitt i detta kluster finns kvarteret Forskaren som ett nav. I Forskarens entréplan planerar Tekniska museet tillsammans med Karolinska Institutet att bjuda på utställningar, labb, och möten med aktuella namn inom life science-området. Spacerabbit är varumärkesbyrå.

Hållbar byggnad i trä – Wisdome Stockholm

Hållbar byggnad i trä – Wisdome Stockholm (220221)

Spacerabbit har en mångårig relation till Tekniska Museet och har fått i uppdrag att utveckla varumärket in i framtiden. Det nya projektet ”Wisdome Stockholm – Tekniska” vill skapa förståelse för komplexa samband med hjälp av vetenskap och visualiseringsteknik i världsklass. Byggnaden i sig blir ett spektakulärt landmärke i trä på Kungliga Djurgården i Stockholm. Spacerabbit bidrar med varumärkesstrategi och design, samt rådgivning inom konceptutveckling och kommunikation.

Upplandsmuseet lägger ny varumärkesgrund

Upplandsmuseet lägger ny varumärkesgrund (200330)

Upplandsmuseet i Uppsala genomgår förändringar för att anpassa sina många olika platser och erbjudande till en ny tid och till nya målgrupper. Spacerabbit utvecklar varumärkesplattform som grund för fortsatt framtidsarbete.

Spacerabbit breddar

Spacerabbit breddar (190829)

Joakim Johansson och Lars Jaxvall är grundarna bakom varumärkes- och konceptbyrån Spacerabbit som funnits på svenska marknaden i 14 år. Affärsidén är enkel: Att arbeta med hela varumärkes-upplevelsen. Spacerabbit breddar nu sitt kundsegment som spänner från allt mellan handel och stadsutveckling till hälsa, mat, dryck, turism och kultur. I jobbportföljen finns flera varumärkes-, design- och kommunikationsarbeten för bl a Ikea, AMF Fastigheter, Svenska Bostäder, Unilever, Gröna Lund, Granit, Electrolux, Froneri, IM, Musikverket, Tekniska Museet mfl. 

Se kundsegment Se Om oss

Norma satsar i USA

Norma satsar i USA (190125)

Det klassiska jaktvarumärket Norma slår sig in på den amerikanska marknaden med nya produkter, uppgraderat varumärke och ny förpackningsdesign. Spacerabbit har bidragit med ett internationellt koncept och ny varumärkesplattform, samt visuell identitet,  förpackningsdesign och webb i samarbete med True North.

Glimra – Nytt nordiskt glassvarumärke

Glimra – Nytt nordiskt glassvarumärke (180420)

   – Glimra är här för att utmana och vi vill göra det med en kvalitetsglass som hyllar nordiska råvaror och natur, säger Anita Storgård som är Head of Region Business Development på Froneri. 

Spacerabbit och True North har utvecklat ett nytt nordiskt glassvarumärke och ansvaret för positionering, namnutveckling, visuell identitet, förpackningsdesign och B2B- och B2C- kommunikation med lansering våren 2018. www.glimraglass.se

Skriptor byter namn

Skriptor byter namn (180320)

Sveriges ledande namnbyrå Skriptor går samman med holländska namnbyrån Zigila. Tillsammans bildar de ett gemensamt europeiskt erbjudande med ambition att bli störst i Europa. Nya namnet är Skriptor Zigila. Spacerabbit har bidragit med varumärkesutveckling, visuell identitet och webb i samarbete med True North. www.skriptorzigila.com

Ny visuell identitet för Kronfågel

Ny visuell identitet för Kronfågel (171115)

Spacerabbit uppgraderar den visuella identiteten för klassiska varumärket Kronfågel.

IM och Det nya landet

IM och Det nya landet (160914)

”Det är dags att tillsammans bygga ett land som är stolt, inkluderande och hållbart – något nytt”. Det nya landet är organisationen IMs (Individuell Människo-

hjälp) största kommunikationssatsning någonsin inom området integration. Spacerabbit och IM har tillsammans skapat ett upprop och en ny vision för Sverige. Kampanjen bjuder in till samtal om vad god integration är och uppmanar till möten mellan människor. 

Se filmen på detnyalandet.nu

MÄN - för jämställdhet mot våld

MÄN - för jämställdhet mot våld (160526)

Att utmana och förändra maskulinitets-

normer är huvudmissionen för den ideella och feministiska organisationen MÄN. Organisationen är i ett expansionsskede och har behov av en tydlig riktning för sitt varumärke. Spacerabbit har hjälpt MÄN att utveckla en varumärkesplattform, ett tydligare omarbetat namn och en ny stark visuell identitet som speglar organisa-tionens framtidsinriktning.
www.mfj.se

Monroe World – exklusivt mode

Monroe World – exklusivt mode (160520)

Monroe World är en e-handelssajt för internationellt och exklusivt mode med ett unikt urval av kvalitetsprodukter med klassiska stilar och naturmaterial. Spacerabbit har utvecklat varumärkesplattform och visuell identitet.

https://www.monroeworld.se

IM's nya empowerment-identitet

IM's nya empowerment-identitet (151101)

Biståndsbranschen är i förändring. När IM (Individuell Människohjälp) blev ram-
organisation för Sida blev det angeläget med en tydlig identitet som fungerar lika bra i Sverige som internationellt.
      – Vi har lekt med logon som kan läsas både som IM och I’m, vilket symboliserar organisationens starka tro på ”empower-
ment”, eller hjälp till självhjälp, säger Johanna Björlin, som är Design Director på Spacerabbit.

Spacerabbit har ansvarat för varumärkes-
plattform och kommunikationsstrategier, samt ny visuell identitet.

www.manniskohjalp.se

Restaurang P

Restaurang P (151001)

Spacerabbit har utvecklat visuella identiteter för lunchrestaurangen Restaurang P samt delkonceptet Satelliten Kök & Deli i Solna, som är en del av Strix Lunch & Catering. Restaurangen är 1500 kvadratmeter stor och ambitionerna kring kvalitet och atmosfär är hög. Arbetet har skett i nära samarbete med Klark arkitektkontor.

www.restaurangp.nu
Normas jaktsäsong kan börja

Normas jaktsäsong kan börja (150901)

Norma Projektilfabrik grundades 1902 och är idag marknadsledande i Norden inom jakt- och tävlingsammunition. Norma tillverkar årligen ca 30 miljoner patroner i över 100 olika kalibrar. Under året har Norma utvecklat premiumserien Strike i syfte att expandera internationellt. Spacerabbit har bidragit med visuell identitet, förpackningsdesign och kommunikation i samarbete med OSG.

www.norma.cc


 


Ikea och Ikano – en nordisk varumärkesstrategi

Ikea och Ikano – en nordisk varumärkesstrategi (140918)

Ikano Retail Centres, som utvecklar handelsplatser i Norden tillsammans med Ikea, valde för två år sedan Spacerabbit som varumärkes- och konceptbyrå. Fokus ligger på att tillsammans utveckla en nordisk varumärkesstrategi, utveckla nya koncept och skapa en stark visuell identitet.
      – Uppdraget är långsiktigt och holistiskt. Vi jobbar både med idéer och
genomförande som påverkar allt ifrån branding och design till arkitektur och kommunikation, säger Lars Jaxvall som är vd på Spacerabbit.
www.retailcentres.se

Omino. Don´t blend in. Stand out

Omino. Don´t blend in. Stand out (140901)

HR-branschen växer och behovet av kvalificerade rådgivare och konsulter med tydliga erbjudanden ökar. Nystartade Omino Business Psychology Advisors gör analyser och utvärderingar för rekrytering och utveckling av chefer på toppnivå.

      Spacerabbits har skapat en modern och internationell identitet som lyfter fram Ominos tjänster och arbetsmetodik på ett okomplicerat sätt. Spacerabbit har bidragit med varumärkesplattform, namn och visuell identitet. 

www.omino.se

Musikverket får ny identitet

Musikverket får ny identitet (140401)

En av Sveriges mest spännande statliga myndigheter; Musikverket, har fått ny
identitet. Musikverket har i uppgift att främja nyskapande musik och levandegöra kulturarvet inom musik, dans och teater.
      – Fler varumärken inom kultursektorn borde se på sig själva utifrån ett varu-
märkesperspektiv. Många skulle också behöva uppdatera sin visuella identitet. Musikverket är extra intressant eftersom varumärket spänner över ett så brett
kulturspektrum, säger Joakim Johansson på Spacerabbit.
      Spacerabbit har bidragit med varu-
märkesplattform, varumärkesstrategi, namn och visuell identitet.

www.musikverket.se

Ett scenkonstmuseum blir till

Ett scenkonstmuseum blir till (140326)

Musik- och teatermuseet på Sibyllegatan i Stockholm stängs ner för att öppna upp igen om två år, med ny inriktning och

nytt namn. Ambitionen är att bli ett upp-

levelsecenter för scenkonsterna. Space-

rabbit har hjälpt museet att utveckla en

varumärkesplattform som visar riktning

inför framtiden. Namnprocessen ledde fram till namnet Scenkonstmuseet och

den visuella identiteten fokuserar på färg,

ljus och rörelse:

      – Det som förenar scenkonstarterna

är ju scenljuset, säger Johanna Björlin

som är Design Director på Spacerabbit. Ambitionen har varit att skapa en emotio-

nell identitet som speglar ”ljus i rörelse”, och som känns levande och vibrerande. Den starka magenta-färgen blir ett tydligt

signum och tanken är att ljus ska ha en stark betydelse för identiteten i den

fysiska miljön. 

https://scenkonstmuseet.se

Ny turistdestination på Gotland

Ny turistdestination på Gotland (131226)

Fyra familjer iscensätter ett udda projekt med ambitionen att skapa ett nytt besöksmål på södra Gotland. Stället heter

Guldkaggen och ligger i ett gammalt hamnmagasin från 1600-talet i Burgsvik.

      – Spacerabbit har utvecklat en riktigt skön grafisk identitet som lyfter fram den stolthet vi känner för platsen. Vi har också fått hjälp med att nå ut i en rad olika

sociala medier vilket har varit nödvändigt eftersom Guldkaggen är ett lågbudgetpro-

jekt med höga ambitioner, säger Joakim Johansson som tillhör en av familjerna.

Mer info på www.guldkaggen.com

Mood utforskar framtidens Mood

Mood utforskar framtidens Mood (130612)

Mood Stockholm ses redan idag som ett av Sveriges mest intressanta mötes- och shoppingkvarter. Nu utvecklar Mood sitt unika koncept ytterligare tillsammans med varumärkes- och konceptbyrån Spacerabbit.

     – Mood är en succé och vi vill utforska hur långt vi kan sträcka Mood-konceptet vidare. Det här är en långsiktig och spännande utvecklingsprocess som vi driver tillsammans med Spacerabbit, säger Annika Ljungberg som är centrumchef för Mood Stockholm.

www.moodstockholm.se

Urban Escape

Urban Escape (130308)

AMF Fastigheter planerar ett av sina största projekt någonsin i Stockholm city i nära anslutning till Brunkebergstorg och Gallerian. Projektet heter Urban Escape Stockholm och Spacerabbit har hjälpt

AMF Fastigheter i utvecklingen av en stark framtidsidé för ett spännande stadsrum mitt i city. Projektet beräknas vara

klart 2018. Läs mer om projektet på urbanescape.se

Tekniska museet satsar på små genier

Tekniska museet satsar på små genier (121026)

Spacerabbit och Tekniska museet blickar in i framtiden och ser tillsammans över varumärke, koncept och visuell identitet. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum. Missionen är att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. År 2014 planerar museet att öppna ett nytt Science Center som kommer att sätta ny prägel på varumärket.

     – Tekniska museet har en vision om att bli ”alla små geniers favoritställe”, vilket är en stor och väldigt kul utmaning som vi gärna antar, säger Joakim Johansson

på Spacerabbit.

www.tekniskamuseet.se

Explorer Vodka – ny visuell identitet

Explorer Vodka – ny visuell identitet (120920)

Spacerabbit har utvecklat en ny visuell identitet och förpackningsdesign för klassiska varumärket Explorer Vodka som ägs av Altia. Nu är det efterlängtade vikingaskeppet tillbaka i ny modern tappning på etiketten. 

Ikano väljer Spacerabbit

Ikano väljer Spacerabbit (120501)

Ikano Retail Centres, som utvecklar handelsplatser i Norden tillsammans med Ikea, har valt Spacerabbit som varumärkes- och konceptbyrå.

- Ikano Retail Centres har en unik och stark affärsidé och vi är väldigt glada över samarbetet, säger Lars Jaxvall, vd på Spacerabbit.

Ny stadsidentitet för Vällingby City

Ny stadsidentitet för Vällingby City (120225)

Sedan 2007 har Spacerabbit och Svenska

Bostäder bedrivit ett omfattande varumär-

kesarbete för att sätta ”det nya Vällingby” på kartan. Nu växer varumärkesdrivna

aktiviteter och ny stadsidentitet fram.

      – Det är ett otroligt spännande och komplext projekt där vi ansvarar för allt ifrån varumärkesstrategi och namnutveck-

ling till konceptutveckling, visuell identitet

och kommunikation, säger Lars Jaxvall som är vd på Spacerabbit.

www.vallingbycity.se

Stockholms gladaste bussar

Stockholms gladaste bussar (120210)

Stockholm Red Buses är Stockholms nya tillskott av ”Hop-on-Hop-off”-bussar som visar upp huvudstaden för turister. Det nya varumärket och den glada identiteten är signerad Spacerabbit.

Expansion för AMF Fastigheter

Expansion för AMF Fastigheter (111229)

AMF Fastigheter samarbetar med Spacerabbit för att paketera koncept
och erbjudanden inför framtiden. AMF Fastigheter, som bl a äger Gallerian på Hamngatan i Stockholm, är i kraftig tillväxt efter förvärvet av tre nya köpcenter och under våren 2012 öppnar man även
Mood Stockholm.

Framtidens Gallerian

Framtidens Gallerian (111218)

Hur ska Gallerians koncept se ut under 2010-talet? Det var en av de viktigaste frågorna när Spacerabbit påbörjade ett långsiktigt koncept- och framtidsarbete för AMF Fastigheter och Gallerian på Hamngatan i Stockholm. Nu ligger konceptet klart och ska börja implementeras under 2012.
     – Vårt uppdrag går ut på att tydligare positionera varumärket Gallerian, utveckla den visuella identitet och upplevelsen av Gallerian i fysisk och digital miljö, samt att vara kreativ motor och kommunikations-

rådgivare, säger Joakim Johansson
från Spacerabbit.

Slotts senapsguide

Slotts senapsguide (111201)

Spacerabbit hjälper Slotts Senap att uppgradera delar av sin visuella identitet och bidrar även med ett nytt koncept för butikskommunikation under begreppet ”Senapsguide”.

Norra Europas största reggaefestival

Norra Europas största reggaefestival (110730)

Uppsala Reggaefestival är norra Europas största reggaefestival och Spacerabbits Joakim Johansson har under tre år ansvarat för PR samt varumärkes- och konceptutveckling av festivalen:

   – Festivalen har kämpat i motvind i några år och jag har styrt upp PR-bilden så att den bättre speglar den mångkultur-ella och framgångsrika festival som det är. 

Genomslaget har varit över förväntan både vad gäller antalet besökare och PR. Bevakningen från massmedier har ökat med mer än 2000 % jämfört med innan vi började jobba med festivalen. Det är ett spektakulärt bra PR-resultat, säger Joakim Johansson.

Görvälns Slott – en frizon för njutning

Görvälns Slott – en frizon för njutning (110601)

Görvälns Slott är ett 1700-tals slott som byggts om till designhotell och som nu satsar på att bli en destination för både svenska och utländska gäster. Spacerabbit
har ansvarat för varumärkesplattform,
konceptutveckling och visuell identitet. Görvälns Slott har nyligen blivit utsett till
Årets Svenska Mötesplats 2011, nomine-
rats till World Travel Awards och ska under sommaren besökas av SVT’s ”Stjärnorna på Slottet”.

https://www.gorvalnsslott.se

Hellmann's väljer Spacerabbit

Hellmann's väljer Spacerabbit (110412)

Det internationella premiumvarumärket Hellmann’s nylanseras i Sverige lagom 

till påsk. Spacerabbit ligger bakom pr-lanseringen som fokuserar på varu-

märkets storsatsning i Sverige och på nyheten ”smaksatt majonnäs”.

Första privata turistinformationen

Första privata turistinformationen (110328)

När Sveriges första privata auktoriserade turistinformation ska födas får Spacerabbit äran att utveckla den visuella identiteten och även ansvara för pr-lanseringen.
      – Stockholm Info är ett unikt turist-
koncept, dels för att det ligger mitt i en shoppinggalleria och dels för att det är ett privat alternativ. Vi bidrar med en stark vi-
suell identitet som visar att Stockholm Info är en seriös utmanare på turistmarknaden.
Vi har även ansvarat för en framgångsrik pr-lansering, säger Joakim Johansson
på Spacerabbit.
Syrat – Årets Kokbok 2010

Syrat – Årets Kokbok 2010 (101215)

Boken ”Syrat” har fått utmärkelsen Årets kokbok 2010 och även nått en tredjeplats i den internationella och prestigefyllda ”Gourmand World Cookbook Awards”.
     – Responsen har varit otroligt positiv både i butik, i massmedia och i kokboks-

tävlingar, säger Joakim Johansson som är kommunikationsansvarig på Spacerabbit.

Spacerabbit har ansvarat för idé, text och design.

Egenvårdsjätte byter namn och identitet

Egenvårdsjätte byter namn och identitet (100715)

Midelfart Sonesson är en av Nordens största koncerner på egenvårds-

marknaden. Under ett halvårs tid har Spacerabbit arbetat intensivt med att utveckla en ny gemensam nordisk varumärkesplattform, ett nytt koncern-
namn och en ny visuell identitet.
     – Researchfasen har varit omfattande och viktig. Vi har intervjuat nyckelpersoner i alla fyra länder för att bilda oss en uppfattning om koncernens kultur och värderingar. Det nya koncernnamnet ”Midsona” och den nya visuella identiteten har skapat ny kraft för varumärket både internt och externt, säger Lars Jaxvall
på Spacerabbit.

Acnemedel i ny nordisk förpackning

Acnemedel i ny nordisk förpackning (100602)

– Vi har skapat en modern nordisk för-
packningsdesign för Basiron som tar
för sig bra i apotekshyllan och som även fungerar som övergripande visuell identi-
tet i all annan kommunikation, säger
Johanna Björlin som är creative director på Spacerabbit.
      Basiron är ett marknadsledande medel mot acne och säljs i Sverige, Norge,
Finland och Danmark.

Duka avancerar i Polen

Duka avancerar i Polen (100406)

Bergendahls-ägda varumärket Duka står för god kvalitet och funktionell skandi-
navisk design för köket och det dukade
bordet. Sortimentet säljs i ett 30-tal egen-
ägda butiker i Polen samt till ett stort antal återförsäljare i Sverige och globalt.
      – Vi har haft stor hjälp av Spacerabbit
i vår varumärkesprocess. De har hjälpt oss att utveckla ett nytt Duka-koncept som
fått bäring i ett nytt konceptnamn, ny
visuell identitet och nytt butikskoncept, säger Susanne Liljenberg från Bergendahls Home Deco.

LRF tar grepp om näringen

LRF tar grepp om näringen (100301)

”Greppa Näringen” är ett av LRFs större projekt som vänder sig till företagare inom lantbruks- och skogsnäringen. Spacerabbit leder arbetet med att utveckla en ny varumärkesplattform och en ny visuell identitet.

Winborgs – en del av en ny mattrend

Winborgs – en del av en ny mattrend (091020)

Spacerabbit har utvecklat varumärkes-plattform, design och kommunikations-strategi för Unileverägda varumärket Winborgs. Varumärkesarbetet har resulterat i en ny position som går under devisen ”Nordiska smakupplevelser”, inspirerat av trenden The new Nordic Kitchen. När den nya produktdesignen lanseras så släpps också årets mest udda kokbok i bokhandeln. 

   – Boken heter Syrat och handlar om en enda sak; den unika nordiska syrligheten, med Winborgs Ättiksprit i huvudrollen. Bokens roll är att driva på trenden kring nordisk mat och den syrade smaken, säger Joakim Johansson på Spacerabbit.

Utvecklingsarbete med Unilever

Utvecklingsarbete med Unilever (091015)

Spacerabbit har inlett samarbete med Unilevers utvecklingsgrupp Chrysalis Nordic. Samarbetet berör koncept- och strategifrågor, med fokus på branding, design och kommunikation.
     – Vi valde Spacerabbits som partner för deras mångdisciplinära sätt att se på varumärken, säger Heikki Pirnes, Managing Director, Chrysalis Nordic.

Största lanseringen av en svensk lager på 10 år

Största lanseringen av en svensk lager på 10 år (090923)

Den 23 september genomförs den största lanseringen av en svensk lager på 10 år på Systembolaget. Ölet heter Three Towns Premium Lager och Spacerabbit ansvarar för pr-lanseringen.
     – Vi är återigen Three Towns med hela svenska folket, säger Torbjörn Sundwall som är vd för Galatea – Sveriges största importör av öl och Sveriges femte största ölleverantör.

Nytt skyltsystemet för Skandia

Nytt skyltsystemet för Skandia (090403)

Spacerabbits Jan Møller är skaparen av Skandias nuvarande visuella identitet och logotype som blev klar 2007. 

   – Det känns kul att ha påverkat ett företag som är så pass förankrat i svensk historia. Den bärande idén är kolonet och hur det används. Med kolonet ville jag uttrycka att Skandia har något mer att berätta. Det är också ett konkret verktyg för att enkelt lägga till nya affärsområden, t ex Skandia:banken.

Spacerabbit utvecklar även Skandias skyltsystem i Sverige och arbetar just nu med att skylta upp Skandias nya huvudkontor på Lindhagensgatan i Stockholm.

”Tinget” – 5 års spaning på alternativ kultur

”Tinget” – 5 års spaning på alternativ kultur (090326)

Tinget är en trendspaningsgrupp som spanar på alternativa former av mark-

nadsföring. Affärs- och marknadsförings-

idéer blandas med konst- och kommu-

nikationsfenomen såsom Ghetto Gourmet, Secret Wall Tattoo, Light Graffiti, Home Art Galleries mm.

      – Det är en bok om smal men global kultur som är okänd för många. Genom att identifiera och se på olika alternativa uttryck försöker vi förstå samtiden”,

säger Joakim Johansson som är delägare i Spacerabbit och grundare av spanar-

gruppen Tinget.

Makten till folket!

Makten till folket! (090320)

Globalisering, konsumentmakt och varumärken. Det handlar senaste numret av Handelskammartidningen om. Spacerabbits varumärkesexpert Lars Jaxvall uttalar sig:
     – Konsumenterna är mycket mer uppdaterade än tidigare, bl a genom Internet och att vi reser mera. Vi kan jämföra priser, produktfakta och ta del av andras omdömen på ett effektivare sätt idag. Konsumenten vet i vissa fall mer än producenterna. Läs hela artikeln här.

Dagens Industri – Trender 2009

Dagens Industri – Trender 2009 (090116)

För sjunde året i rad deltar Joakim Johansson från Spacerabbit i Dagens Industris årliga trendpanel. I slutet av varje år förutspår panelen vilka trender som kommer att påverka näringslivet mest under det kommande året. Trenderna berör allt från marknadsföring till kultur och politik. Inför 2009 lyfter Joakim bland annat fram en ny bytesekonomi, mobilen som smart plånbok och ekologiskt tänkande på stadsplaneringsnivå. Läs hela artikeln här.

Reggae Christmas i Skrapan

Reggae Christmas i Skrapan (081201)

Skrapan Jul Basar är Stockholms mest annorlunda julbasar. Under fyra veckor förvandlas Skrapan till gatusmart basar med julinfluenser från Södermalm och världen. Vid utomhustorget finns snabb-

serverad street food och Skrapans egen jul-reggae-bod. Inomhus finns julbasar och juldekoration i återvinningsmaterial. Spacerabbit har ansvarat för koncept, design och kommunikation.

Alternativ marknadsföring

Alternativ marknadsföring (081010)

Guerrilla Marknadsföring stod på programmet när 500 annonsörer samlades vid Sydsvenskans Annonsörsdag i Malmö den 9 oktober. Spacerabbits Joakim Johansson föreläste om alternativ marknadsföring och om svårigheten för varumärken att upplevas som autentiska.

Ny varumärkesplattform för RFSU

Ny varumärkesplattform för RFSU (081004)

Den ideella organisationen RFSU utvecklar en ny varumärkesplattform.
     – Den interna arbetsprocessen och förankringen tog nästan 2 år och var en viktig del i utvecklingen av ett modernare och tydligare RFSU. Utmaningen är att identifiera en Brand Strategy som förenar organisationens omfattande ideella och kommersiella verksamhet, säger Joakim Johansson från Spacerabbit som också är förbundstyrelseledamot i RFSU.

SoFo gästar Skrapan

SoFo gästar Skrapan (080921)

Den 19-21 september firade Skrapan ettårsjubileum. Gallerian förvandlades under en långhelg till Skrapan Basar som var en annorlunda storstadsmarknad med gatukultur, basar och prutning som huvudingredienser. Specialinbjuden basargäst var grannen SoFo som gjorde tillfälligt gästspel med ett 30-tal företagare. Skrapans basarbesökare kunde även ta del av Skrapan Street Music Festival, olika Street Sports, Street Art-utställningar och löpande visningar av Street Fashion. Spacerabbit har utvecklat koncept, design och ansvarar för pr och events.

Vällingby byter namn

Vällingby byter namn (080330)

I samband med att Vällingby nyinvigdes den 27 mars 2008 passar Svenska
Bostäder också på att byta namn på
köpcentret från Vällingby Centrum till
Vällingby City.
      – Namnbytet markerar den förändring som Vällingby vill åstadkomma: Att vara mer än ett köpcentrum, säger affärs-
områdeschef Lena Lindvall från Svenska Bostäder.
      – Det är ett annorlunda och omfat-
tande projekt där vi utvecklar en ny och framtidsorienterad varumärkesplattform, genomför namnbyte och ansvarar för all pr, säger Lars Jaxvall på Spacerabbit.

Nyinvigd skrapa

Nyinvigd skrapa (070920)

Nu invigs nya Skrapan i Stockholm som

är ett av Svenska Bostäders största pro-

jekt någonsin. Spacerabbit har utvecklat Skrapans varumärkesplattform, den

grafiska profilen och ansvarar även för

pr och events.

      – Vi vill ha en slagkraftig logotyp som kan förmedla Skrapans föränderlighet.

Det syns bland annat i den unika digitala skylten där det går att exponera anima-

tioner och film inuti bokstäverna och även i det specialritade typsnittet, säger Lars Jaxvall som är vd på Spacerabbit.

Yello Strom till Sverige

Yello Strom till Sverige (070903)

Det tyska elbolaget Yello Strom lanseras i dag i Sverige. Spacerabbit ansvarar för pr-lanseringen där enkelhet, bra pris och toppservice är deras starkaste fördelar gentemot den etablerade konkurrensen på den svenska elmarknaden. Sverige är det första landet där Yello Strom erbjuder en produkt utanför Tyskland.

Granit satsar på expansion

Granit satsar på expansion (070507)

Spacerabbit hjälper design- och inred-

ningskedjan Granit att utveckla en tydlig Brand Strategy i samband med att Granit satsar på expansion i Norden. Spacerabbit leder Granits interna arbetsprocess och identifierade ny vision, mission, löfte, personlighet, look & style samt koncept för sortiment och produkter.

     – Vi vill att Granits kreativa lösningar

på förvaring ska lyftas fram och kommu-

niceras tydligare i butiken. Granit har ett unikt erbjudande genom att bidra till ett mer harmoniskt och funktionellt hem,

säger Lars Jaxvall som är varumärkes-

expert på Spacerabbit.

Electrolux – älskar Space!

Electrolux – älskar Space! (070223)

Spacerabbit har tagit fram förpackning-

arna som ska sälja Electrolux damm-

sugare Ergospace.

      – Electrolux ville förändra sin förpack-

ningsdesign och hitta ett nytt sätt att

jobba kreativt. De visste att vi gärna

jobbar med modiga och idéburna lös-

ningar och att vi tycker om förpackningar som verkligen syns. Det roliga med just det här uppdraget är att det handlar om att tänja Electrolux kreativa gränser för

förpackningsdesign, säger Jan Møller

på Spacerabbit.

Forum Nacka hittar sin identitet

Forum Nacka hittar sin identitet (070220)

Rodamcoägda Forum Nacka står inför

utmaningen att kraftigt modernisera

butiksutbudet och fördubbla handels-

platsens yta. Spacerabbit har fått uppdra-

get att utveckla en varumärkesplattform tillsammans med arkitekter, marknads-

förare och förvaltare. Plattformen ska ligga till grund för nya Forum Nacka som öppnar under 2008.

Uppgraderad identitet för Exotic Snacks

Uppgraderad identitet för Exotic Snacks (060415)

Nilssons Gott vitaliserar och uppgraderar varumärket Exotic Snacks som är marknadsledande på nötter inom DVH och servicehandeln i Sverige. Spacerabbit har bidragit med varumärkesplattform, positionering och visuella identitet.

Spacerabbit ordförande i Guldäggsjuryn

Spacerabbit ordförande i Guldäggsjuryn (060131)

Vi har äran att meddela att Spacerabbits egen Guerrillageneral, Joakim Johansson, är juryordförande i kategorin Alternativa Media i årets upplaga av reklamtävlingen Guldägget.

Gröna Lund - 100% mer PR

Gröna Lund - 100% mer PR (051201)

Gröna Lunds Tivoli i Stockholm blev under året ny kund hos Spacerabbit.

   – Vi hjälper Gröna Lund med PR och målen som är satta är skyhöga. Utifrån en redan hög nivå av genomslag i media så vill Grönan öka sin PR med 100%, och det har vi lyckats med genom att bl a utveckla en specialdesignad PR-matris åt dem, säger Joakim Johansson från Spacerabbit.

Om oss

Spacerabbit förenar branding, design och kommunikation

Spacerabbit utvecklar konkurrenskraftiga strategier och plattformar, skapar design som berör, analyserar trender, bevakar omvärlden och utvecklar varumärkesbyggande kommunikation.

Kontakt: hello@spacerabbit.se, +46 70 218 70 00

BRANDING

 • Varumärkesplattform
 • Positionering
 • Varumärkesstrategi
 • Varumärkesarkitektur
 • Konceptutveckling
 • Omvärldsbevakning
 • Trendanalys

DESIGN

 • Varumärkesidentitet
 • Visuell identitet
 • Designstrategi
 • Förpackningsdesign
 • Motion design
 • Namnutveckling
 • Guidelines

KOMMUNIKATION

 • Stor idé
 • Kommunikationsstrategi
 • Komunikationsplan
 • Digital media strategi
 • Content marketing
 • PR, traditionell/alternativ
 • Produktion

Om oss

Framgångsrika varumärken tar ställning

Spacerabbit är en kreativ varumärkes- och konceptbyrå. Vi hjälper varumärken att ta ställning, finna riktning och nå framgång. Kärnan i Spacerabbits team består av branding- och kommunikationskonsulter, projektledare, arkitekter, designers och ett omfattande nätverk av specialister.

Kontakt: hello@spacerabbit.se, +46 70 218 70 00

larsbild-webb

Lars Jaxvall 

VD, Brand Director

Lars Jaxvall har 30 års erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och handelsplatser med varumärkesstrategier, konceptutveckling och designprogram. Han har tidigare varit skandinavisk VD för en av världens ledande branding- och designbyråer Landor. 1992 grundade Lars den svenska byrån Jaxvall Design som under 90-talet snabbt blev en av de ledande byråerna inom strategisk design. Delägare i Spacerabbit sedan 2005.


Kontakt: lars@spacerabbit.se, +46 70 218 70 00
Spacerabbit, Sturegallerian, Box 5286, 102 46 Stockholm


socialicons-03

joakim_bild_webb

Joakim Johansson
Creative Director

Joakim Johansson har 20 års erfarenhet av att leda kreativa processer, utveckla koncept och kommunikationsstrategier. Alltid med stöd av omvärlds- och trendanalyser och med storytelling som en integrerad del i brandingarbetet. Han har varit kreativ chef på internationella PR-byrån Edelman, arbetat som konsult på Rikta Kommunikation och Tattoo PR samt varit informationsansvarig på RFSU. Delägare i Spacerabbit sedan 2005.

Kontakt: joakim@spacerabbit.se, +46 70 410 21 03
Spacerabbit, Sturegallerian, Box 5286, 102 46 Stockholm


socialicons-03